ZŠ Drahotuše je pilotní škola,
která byla přizvána ke spolutvorbě Plánu udržitelné městské mobility města Hranice.

Vtip je v tom, že děti a mnozí neví, co to ten plán, nebo udržitelnost je.

Proč ho tedy nevytvořit částečně i dětskými očima, z dětské perspektivy?

Ostatně, vždyť pro ně jej taky tvoříme. V roce 2030 už budou plnoletí a možná dnes rozhodujeme o tom, jaký dopravní prostředek budou používat.

Zda do Hranic budou jezdit běžně na jízdním kole, nabo raději 3 km dojedou autem, aneb co se v mládí naučíš, ve stáří jak najdeš. Ale pokud jim dnes nevytvoříme podmínky, za 10 let už bude pozdě...


Jedná se o vzdělávací program CityChangers, který je koordinovaný spolkem Partnerství pro městskou mobilitu a který

je podporován Olomouckým krajem, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, MInisterstvem životního prostředí a společnosti MasterCard.