Pravidla jsou jednoduchá1. ZÍSKAVAT VĚDOMOSTI - Poznávat souvislosti, město a okolí, různé dopravní prostředky a hlavně sebe. Jsou to právě učitelky, které předávají našim dětěm vědomosti. Rovněž mohou zadávat různé dopravní průzkumy, či hry, například Oblékáme hada Edu, apod. V neposlední řadě si mohou hrát s čísly samotného plánu města Hranice.

2. PŘINÁŠET NÁMĚTY - Plán udržitelné městské mobility bude navrhovat řadu opatření. Ale na této webové stránce budou navrženy dětmi, případně jejich rodiči a učiteli. Uvidíme, nakolik se budou návrhy prolínat. A taky bude zajímavé sledovat, nakolik budou korespondovat se získanými vědomostmi. A škola taky bude moci sledovat, jak jsou naplňovány jejich náměty.

3. PSÁT A TVOŘIT PŘÍBĚHY - tato část by měla být nejzábavnější. Děti mohou tvořit, psát své příběhy o tom, jak oni vidí dopravu,  jaké majé zkušenosti na svých cestách do školy, za koníčky, za nákupy, za kamárady, nebo na výlety.

P.S. A co je to vlastně ten Plán udržitelné městské mobility?

S dětmi a učitelkami jsme poskládali tuto definici: "Jak na to, abych svým dopravním chováním nezpůsobil škodu sobě a mým budoucím dětem."

Oficilální definici lze vyhledat na webové stránce Akademie městské mobility.