Přinášíme náměty ...rozvíjet síť cyklostezek, abychom mohli bezpečně jezdit do školysledovat vývoj cyklostezky Slavíč - Drahotuše - Hranice,zvýšit počet přechodů,zklidnit průtah obcí,až bude obchvat, tak zklidnit i ulici Hranickou
aby se město přiučilo z iniciativy Evropské komise Partnerství pro městskou mobilitu.